Kúria vo Veľkej Vsi - Slovak castles

Kúria vo Veľkej Vsi

Veľká Ves

Manor-house
Manor-house
Municipality Veľká Ves
Poltár district
Banská Bystrica county

Pictures