Kúrie v Rapovciach - Slovak castles

Kúrie v Rapovciach

Rapovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Rapovce
Lučenec district
Banská Bystrica county