Kúrie v Šíde - Slovak castles

Kúrie v Šíde

Šíd

Manor-house
Manor-house
Municipality Šíd
Lučenec district
Banská Bystrica county