Mestské hradby vo Fiľakove - Slovak castles

Mestské hradby vo Fiľakove

City walls
City walls
Municipality Fiľakovo
Lučenec district
Banská Bystrica county

Discussion

Gabriel     03.08.2018  09:25:02
https://mynovohrad.sme.sk/c/20882882/vo-filakove-zakotvili-archeologovia-zem-vydava-cennosti-a-rarity.html