Guestbook - Slovak castles

Guestbook

Visitors' Feedback

MichaelTyclE       21.07.2020  13:50:53
HoOkAh MaGic . 18+
Pavol       04.04.2020  20:02:03
Jedn informcia ku katieu v Kurime . Hospodrska budova za katieom je dsa poveda historick . Je to posledn budova ktor postavil stavite Servtka . Ten postavil v Kurime ete dva mlyny ktor zaili ru rozmachu v minulom storo. Je to Mihaliov mlyn a mlyn na osade Tra ktor prevdzkovali Prusk.,Kahanec, Kwieinsk vznamne osoby v obci Kurima . Okrem toho postavil aj budovu kina ktor stoji dodnes . Kon sa v nej vase Vianoc ochotncke divadeln predstavenie.
Anna Demjanova       25.02.2020  16:53:48
Pozdravujem,som vemi prekvapen e v sasnosti sa nachdzaj pvodn fotografie z krie Bracovce. Som bvala obyvateka tejto dediny z ktorej som sa odsahovala v roku 1976. Pamtm si ako p ron diea pri nvteve v katieli na vysok obrovsk zdoben biele dvere s akmi mosadznmi kukamy ktor psobili na ma fascinujccim dojmom. Aspo na chvu som sa pri pohade na tie fotografie vrtila do minulosti.S pozdravom pani Anna
Gabriel     16.01.2020  16:15:09
https://mytrencin.sme.sk/c/22297032/hrady-v-trencianskom-kraji-trhaju-rekordy-navstevnosti.html
Gabriel     02.12.2019  14:48:22
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2830268650338809&set=gm.1163857020486694&type=3&theater&ifg=1
Gabriel     31.10.2019  15:28:22
https://mytrencin.sme.sk/c/22247872/desat-historickych-pamiatok-tsk-predstavia-turistom-aj-pomocou-audionahravok.html
Gabriel     16.10.2019  15:35:58
https://myzvolen.sme.sk/c/22233251/obnovu-hradov-pri-hrone-pomozu-podporit-prehliadky.html
Gabriel     16.10.2019  15:34:59
https://www.seredonline.sk/2019/10/11/detektoristovi-sme-v-seredi-zaistili-takmer-500-cennych-predmetov/?fbclid=IwAR0MAME7MZNnr_tinFTxCYybXpdqFZ3p0syqCNHM9FT6ujfxQdbRuEUmW3g
Gabriel     16.10.2019  14:39:58
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14102/199526?fbclid=IwAR3FXTTym9kfT6cnQ59uWcOndT1FsI9zCFCaF2Y6X9IWNTY7zIJOz1peqPA
Gabriel     16.10.2019  14:39:09
https://domov.sme.sk/c/22234689/smer-chce-zriadit-organizaciu-na-obnovy-pamiatok.html

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!