Kúria v Dalovciach - Slovak castles

Kúria v Dalovciach

Dalovce, Veľká nad Ipľom

Manor-house
Manor-house
Municipality Veľká nad Ipľom
Lučenec district
Banská Bystrica county