Kúria v Dalovciach

Dalovce, Veľká nad Ipľom

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Veľká nad Ipľom
Okres Lučenec
Banskobystrický kraj