Kúria v Dalovciach - Slowakische Burgen

Kúria v Dalovciach

Dalovce, Veľká nad Ipľom

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Veľká nad Ipľom
Bezirk Lučenec
Kreis Banská Bystrica