Kaštieľ v Dolnej Slatinke - Slowakische Burgen

Kaštieľ v Dolnej Slatinke

Dolná Slatinka, Lučenec

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Lučenec
Bezirk Lučenec
Kreis Banská Bystrica

Diskussion

Gabriel     21.11.2017  15:23:01
https://mynovohrad.sme.sk/c/20699070/kastiel-v-slatinke-ukryva-mnohe-tajomstva-odhalil-ich-dennik.html
Gabriel     11.10.2016  05:54:09
http://nasnovohrad.sme.sk/c/20347927/v-ustave-nemali-kurenie-ani-teplu-vodu-v-jednej-izbe-byvalo-aj-patnast-deti.html