Kúria vo Veľkej Vsi - Slowakische Burgen

Kúria vo Veľkej Vsi

Veľká Ves

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Veľká Ves
Bezirk Poltár
Kreis Banská Bystrica