Kúria vo Veľkej Vsi

Veľká Ves

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Veľká Ves
Okres Poltár
Banskobystrický kraj