Kúria vo Veľkých zlievcoch - Slovak castles

Kúria vo Veľkých zlievcoch

Veľké Zlievce

Manor-house
Manor-house
Municipality Veľké Zlievce
Veľký Krtíš district
Banská Bystrica county