Kúria v Kiarove - Slovak castles

Kúria v Kiarove

Kiarov

Manor-house
Manor-house
Municipality Kiarov
Veľký Krtíš district
Banská Bystrica county