Kúria v Opatovskej Novej Vsi - Slovak castles

Kúria v Opatovskej Novej Vsi

Opatovská Nová Ves

Manor-house
Manor-house
Municipality Opatovská Nová Ves
Veľký Krtíš district
Banská Bystrica county