Kúria v Rovňanoch - Slovak castles

Kúria v Rovňanoch

Rovňany

Manor-house
Manor-house
Municipality Rovňany
Poltár district
Banská Bystrica county