Kaštieľ v Ipeľskom Potoku - Slovak castles

Kaštieľ v Ipeľskom Potoku

Ipeľský Potok, Malinec

Manor-house
Manor-house
Municipality Malinec
Poltár district
Banská Bystrica county

Pictures

Discussion

Jantaara       13.07.2020  17:02:24
Vila je v hroznom stave, zadna cast strechy znicena, stropy prepadnute.
Gregor       08.06.2017  17:40:15
Oteckova krsná mama teta Vídenská z kokavy n Rim. tu bola slúžkou.
Gabriel     23.04.2017  07:28:05
Zdroj foto: http://www.obnova.sk/foto/1308670
Jana       12.04.2017  08:08:16
Rozsiahla secesná vila v Ipeľskom Potoku, miestnymi obyvateľmi nazývaná "kaštieľ", vznikla ako továrnické sídlo rodiny Kolenérovcov pri ich sklárni, ktorú tu založili v roku 1907. Objekt má blokový chrakter s vysokou manzardovou strechou a dvomi portikmi. Vstupný portikus s typmanónom na hlavnej (východnej) fasáde ma charakter honosnej krytej terasy, prístupnej z vbočných strán dvojramennými schodiskami. Stĺporadie portiku má charatketer vysokej arkády s polkruhovými oblúkmi a archivolatmi. Portikus najužnej strane, odkiaľ sa vchádzalo do salónu, je riešený obdobným spôsobom, len bez tympanónu. Tvorí rozsiahlu verandu prístupnú z boku schodiskom. Stĺporadie nesie vysoku dvojlomenú strechu v tvare zrezaného ihlanu. Vnútorná dispozícia pozostáva z dvoch základných konceptov. Severná časť objektu je trojtraktová s centrálnou chodbou v pozdĺžnej osi objektu, po stranách ktorej sa nachádza rad miesností. Južná časť je priečnym dvojtrakotom, pričom väčšinu severného traktu zaberá rozsiahla hala, využívaná v minulosti aj na divadelé účely. Južne od nej je veľký salón, za ktorým sa nachádza niekoľko menších miestností. Za halou sa nachádzala kuchyňa s príslušenstvom. Stavba je už viac rokov bez vyuťžitia, čo neprispieva k jeho stavebno-technickému stavu, nevykazuje však žiadne statické problémy a strecha zatiaľ plní svoju funkciu. Na objekte sa zacovala väčšina pôvodných okenných a dverných výplní aj napriek tomu, že je už niekoľko rokv volne prístupný.