Kúria v Žihľave - Slovak castles

Kúria v Žihľave

Žihľava, Cinobaňa

Manor-house
Manor-house
Municipality Cinobaňa
Poltár district
Banská Bystrica county