Kúria v Kotmanovej - Slovak castles

Kúria v Kotmanovej

Kotmanová

Manor-house
Manor-house
Municipality Kotmanová
Lučenec district
Banská Bystrica county