Kúria v Krnej - Slovak castles

Kúria v Krnej

Krná

Manor-house
Manor-house
Municipality Krná
Poltár district
Banská Bystrica county