Kúria v Pondelku - Slovak castles

Kúria v Pondelku

Pondelok, Hrnčiarska Ves

Manor-house
Manor-house
Municipality Hrnčiarska Ves
Poltár district
Banská Bystrica county

Pictures