Župné domy v Rimavskej Sobote - Slovak castles

Župné domy v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota

Manor-house
Manor-house
Municipality Rimavská Sobota
Rimavská Sobota district
Banská Bystrica county