Kúria v Šimonovciach - Slovak castles

Kúria v Šimonovciach

Šimonovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Šimonovce
Rimavská Sobota district
Banská Bystrica county