Kúrie v Číži - Slovak castles

Kúrie v Číži

Číž

Manor-house
Manor-house
Municipality Číž
Rimavská Sobota district
Banská Bystrica county

Pictures