Kúria v Stránskej - Slovak castles

Kúria v Stránskej

Stránska

Manor-house
Manor-house
Municipality Stránska
Rimavská Sobota district
Banská Bystrica county