Kúrie v Meliate - Slovak castles

Kúrie v Meliate

Meliata

Manor-house
Manor-house
Municipality Meliata
Rožňava district
Košice county