Kúrie v Skerešove - Slovak castles

Kúrie v Skerešove

Skerešovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Skerešovo
Revúca district
Banská Bystrica county