Kúrie v Čoltove - Slovak castles

Kúrie v Čoltove

Čoltovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Čoltovo
Rožňava district
Košice county