Kúria v Tibe - Slovak castles

Kúria v Tibe

Tiba, Bohúňovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Bohúňovo
Rožňava district
Košice county