Kúria v Stránskej - Châteaux slovaques

Kúria v Stránskej

Stránska

Castel
Castel
Municipalité Stránska
Département Rimavská Sobota
Région Banská Bystrica