Kúria v Hradišti - Slovak castles

Kúria v Hradišti

Hradiste, Hradište

Manor-house
Manor-house
Municipality Hradište
Poltár district
Banská Bystrica county