Kúria v Uhorskom - Slovak castles

Kúria v Uhorskom

Uhorské

Manor-house
Manor-house
Municipality Uhorské
Poltár district
Banská Bystrica county