Kúria v Partizánskej Ľupči - Châteaux slovaques

Kúria v Partizánskej Ľupči

Partizánska Ľupča

Castel
Castel
Municipalité Partizánska Ľupča
Département Liptovský Mikuláš
Région Žilina