Kúria v Partizánskej Ľupči - Slovak castles

Kúria v Partizánskej Ľupči

Partizánska Ľupča

Manor-house
Manor-house
Municipality Partizánska Ľupča
Liptovský Mikuláš district
Žilina county