Kúria v Potoku - Slovak castles

Kúria v Potoku

Potok

Manor-house
Manor-house
Municipality Potok
Ružomberok district
Žilina county