Kaštieľ vo Vlaškoch - Slovak castles

Kaštieľ vo Vlaškoch

Vlašky

Manor-house
Manor-house
Municipality Vlašky
Liptovský Mikuláš district
Žilina county