Hrad Roháčka - Slovak castles

Hrad Roháčka

Perished castle
Perished castle
Municipality Ploštín
Liptovský Mikuláš district
Žilina county

Discussion

Nick     08.02.2013  20:08:09
Bolo to staroveké hradné osídlenie, ktoré plnilo významnú strážnu a ochrannú funkciu pri obchodných cestách vedúcich Liptovskou kotlinou. Prvé zmienky o hrade siahajú do dávnej histórie. Kedysi vraj na ňom žili dvaja panovníci - Polotin a Ilona. Na tomto území sa našlí tiež vzácne kvádre a rímske mince, a tak je Rohačka zároveň pozoruhodným archeologickým miestom. Je zaznamenané na jednej z archeologických máp na Bratislavskom hrade. Významné svedectvo o hrade Rohačka vydal veľký slovenský učenec Matej Bel. Opísal stopy, ktoré sa zachovali po starej pevnosti.