Hrádok Veratín - Slovak castles

Hrádok Veratín

Perished castle
Perished castle
Municipality Liptovský Ján
Liptovský Mikuláš district
Žilina county

Pictures

Discussion

Jana     23.05.2017  06:09:46
Zaniknutý drevený hrad, v ktorom sídlili Bogomírovci nad obcou na úpätí Poludnice na kužeľovitom vŕšku Veratín (toto miesto sa dnes nazýva Hrádkom). Bol to jediný drevený nekráľovský hrad na Liptove. Bol postavený asi v 12. stor. Išlo o drevozemný hrádok a mal chrániť dolovanie a ryžovanie zlata v Bociach.
Hradar     06.08.2016  18:57:29
SZ od zotavovne Máj na vrchu Hrádok (kóta 877) lokalita hrádku Veratín- Vezverys.Čitateľná konfigurácia.Sídlo Bohumírovcov.
Gabriel     05.08.2016  15:07:25
V obci som videl putac na tento hradok, sam som ale na nom nebol.