Kaštieľ vo Vlaškoch - Châteaux slovaques

Kaštieľ vo Vlaškoch

Vlašky

Castel
Castel
Municipalité Vlašky
Département Liptovský Mikuláš
Région Žilina