Mestské hradby v Levoči - Slovak castles

Mestské hradby v Levoči

City walls
City walls
Municipality Levoča
Levoča district
Prešov county

Pictures

Discussion

Gabriel     20.09.2017  13:33:04
http://www.teraz.sk/regiony/levoca-v-meste-obnovuju-historicku-k/281017-clanok.html