Kúria v Pikovciach - Slovak castles

Kúria v Pikovciach

Pikovce, Abrahámovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Abrahámovce
Kežmarok district
Prešov county