Kúria v Čenčiciach - Slovak castles

Kúria v Čenčiciach

Čenčice, Jánovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Jánovce
Poprad district
Prešov county