Kúria v Dravcoch - Slovak castles

Kúria v Dravcoch

Dravce

Manor-house
Manor-house
Municipality Dravce
Levoča district
Prešov county

Discussion

Gabriel     11.07.2016  12:32:26
http://www.dravecky.org/dravecky-na-spisi.php