Kúria v Hadušovciach - Slovak castles

Kúria v Hadušovciach

Hadušovce, Spišské Tomášovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Spišské Tomášovce
Spišská Nová Ves district
Košice county

Discussion

Gabriel     06.07.2016  11:38:08
http://www.spissketomasovce.sk/index.php?id=80&ni=45