Markušovský hrad - Slovak castles

Markušovský hrad

Manor-house on place of castle or another fortification
Manor-house on place of castle or another fortification
Municipality Markušovce
Spišská Nová Ves district
Košice county

Brief description

Ruins of castle from 13th century, repaired, rebuilt and fortified in the beginning of 16th century, struck by fire in year 1527, later rebuilt in renaissance style, struck by fire again in year 1773, renewed in year 1789. Till then became desolated.

Pictures

Discussion

Gabriel     05.12.2019  16:32:29
https://www.facebook.com/hradmarkusovce/photos/a.1653115901415467/2702924383101275/?type=3&theater&ifg=1
Gabriel     07.06.2019  16:40:10
https://dennikn.sk/minuta/1489984/?ref=mpm&fbclid=IwAR3LhG2nel7kPhA58hEECE7vH9chKBVVUMfCDDU44MmGvB-2EOMt9AWmFyo
Gabriel     07.06.2019  16:39:48
https://spis.korzar.sme.sk/c/22137830/pri-obnove-markusovskeho-hradu-objavili-zaklady-veze-z-prelomu-14-a-15-storocia.html
Gabriel     31.03.2019  08:05:59
https://www.snv.sk/archiv?video=190327-1&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR021qjQq0eS2Q-JzKUuWZy9eL9a5Xv89kpdMNPhvUzncF3r7FOnMtPUPKo
Máriássy Peter       14.02.2019  16:15:43
Žasnem - odkiaľ sú tieto nehorázne hlášky. Podľa zákona o ochrane pamiatok má majiteľ na takomto objekte vykonať arceologický prieskum, potom umeleckohistorický prieskum, vyhotoviť projekt rekonštrukcie a po odsúhlasení projektu niekoľkými inštitúciami môže začať rekonštrukciu. Navrhujem záhadnému "Sotjab" aby sa presvedčil na vlastné oči a netáral. Ďakujem. Máriássy Peterl