Kúria v Nálepkove - Slovak castles

Kúria v Nálepkove

Nálepkovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Nálepkovo
Gelnica district
Košice county