Kúria v Nálepkove - Châteaux slovaques

Kúria v Nálepkove

Nálepkovo

Castel
Castel
Municipalité Nálepkovo
Département Gelnica
Région Košice