Mestské hradby v Spišskej Kapitule - Slovak castles

Mestské hradby v Spišskej Kapitule

City walls
City walls
Municipality Spišské Podhradie
Levoča district
Prešov county

Pictures

Discussion

Gabriel     06.08.2012  14:23:44
Zachovali sa hradby s 3 bránami.