Kúria v Poľanovciach - Slovak castles

Kúria v Poľanovciach

Poľanovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Poľanovce
Levoča district
Prešov county