Hrádok Hamborek - Slovak castles

Hrádok Hamborek

Perished castle
Perished castle
Municipality Brezovička
Sabinov district
Prešov county

Discussion

Jana       10.04.2017  11:16:05
Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.