Hrádok Hamborek - Slowakische Burgen

Hrádok Hamborek

Verschwundene Burg
Verschwundene Burg
Gemeinde Brezovička
Bezirk Sabinov
Kreis Prešov

Diskussion

Jana       10.04.2017  11:16:05
Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.